Együtt tett lépések

Dufek Mária
2022. február 6.
Szinódus 2021-2023

A Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út kezdeteként a nánai könyvtárban február ötödikén megvalósult egy találkozó, ahol Dr. Fóthy Zoltán esperes - atya bemutatta a szinodalitás lényegét. Kifejtette a szó jelentését, ami a görög szün előtagból (gyűlés, összejövetel) és a hodosz (menés, út) szóból tevődik össze. Így jelképezi az Egyház és a hívek egy úton való járását.

Megemlítette, hogy mivel a körülöttünk lévő világ változik, az Egyháznak is változnia kell a modern világ igényeihez igazodva, de mégis kitartva a lefektetett bibliai alapelvek mellett. Kiemelte, hogy az elavult megoldások nem célravezetőek az új problémák megoldásában, ugyanakkor nem másik, csupán másféle Egyház kell. Mindezek hangsúlyozására egy szép bibliai hasonlatot említett meg, miszerint senki sem varr új posztóból foltot régi ruhára, ahogy azt maga Jézus mondta példázatában a Márk evangéliuma második fejezetében.

Arra is kitért, hogy milyen akadályai vannak a valódi megújulásnak. A teljesség igénye nélkül említette itt a formalizmust, amely ragaszkodik a külsőségekhez, valódi mély belső megújulás nélkül. Aztán utalt a mozdulatlanságra is, ami szerint a hívek nem akarnak változást. Felhívta a figyelmet a vallásos önelégültségre is.

Említést érdemelt az a gondolat is, miszerint a szinodális útnak nem a panaszkodás a lényege, sem a problémák hangoztatása, nyilván meg kell említeni a gondokat, de utána engedni kell érvényesülni a Szentlelket, merre viszi az Egyházat. A véleménynyilvánításra mindenki jogosult, a keresztsége teszi jogosulttá rá. Ugyanakkor a szinodális úthoz tartozik, hogy akár más felekezetűeket, nem hívőket is meghallgatunk. Külön fel lett hívva a figyelem arra, hogy szót kapjanak a szerzetesek, papok, férfiak és nők, fogyatékosok és szegények egyaránt.

Az összejövetel imával kezdődött és végződött, mégpedig Ferenc pápa által leírt szavakkal, mely így hangzanak:

Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Fóthy atya előadásának végén valódi párbeszédre került sor, mely az élet számos területét érintette. Többek között a liturgiát, a családi életet, az afrikai vagy ázsiai országokban folyó aktív hitéletet, a régi népénekekhez, népszokásokhoz való ragaszkodást, illetve meg lett említve a nyáron Párkányban folyó egyházzenei koncertsorozat is.

Pál Erik a Szent Vendel Közösség alelnöke  és a beszélgetés moderátora még kitért a szinódus logójának elemzésére is, így megtudtuk, hogy a logón látható fa Krisztus keresztjét jelképezi, felette az Oltáriszentség napként ragyog, a fa alatt Isten népét tizenöt mozgásban lévő színes alak jelképezi. Az, hogy a vízszintes ágak kitárulkoznak szinte karként a Szentlelket jelképezi. A képi elemek alatt ott a téma megnevezése is, Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.

 

A szinódus részeként közzé lett téve egy kérdéssorozat is, amely kérdések fokozatosan lesznek feltéve öt találkozó során, és újabb párbeszédre adnak alkalmat a hívekkel.

Reméljük, Isten megáldja népe erőfeszítéseit, melyek az Ő hathatós segítsége nélkül semmit sem érnének.

 

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Profile picture for user Dufek Mária
14 blogbejegyzés
Dufek Mária
14 karma
1974- ben születtem Érsekújvárban. Jelenleg Párkányban élek. Írni iskolás koromban kezdtem. Tavaly jelent meg első könyvem Utolsó gyerekkori nyár címmel. 2020 - ban a Reményik130 pályázat fődíjasa lettem. 2021 - ben pedig a Báthory pályázat 3. helyezettje. Tagja vagyok a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának is. Verseim, prózáim több antológiában is megjelentek. Rendszeresen publikálok internetes felületeken. Az íráson kívül szívesen kerékpározok, szeretek hobbiszinten fotózni, sokat olvasok. Férjnél vagyok, van két fiam.