Toók László: A kereszténydemokrácia, mint jövőnk alapja

sajto.mkszu
2023. április 15.
Társadalmunk jövője azon áll, hogy mennyire tudjuk észrevenni egymásban Isten jóságát és mindenhatóságát!

Korábbi esszémben kereszténydemokrata szemszögből vizsgáltam meg a jelenkor szociológiai helyzetét. Leszögeztem, hogy a jelenlegi romló és bomlasztó társadalmi folyamatok csak abban az esetben indulhatnak változásnak és vehetnek pozitív irányt, ha visszatalálunk Istenhez, és embertársainkban meglátjuk felebarátunkat, egymásban pedig a Teremtő képmását és szeretetét. Továbbá életünket és lelkünket elengedhetetlen a hit, az erkölcs és a szolidaritás biztos talaján építeni.

Azt gondolom, hogy a társadalmi tényezőket nagyon sok minden meghatározza, ilyenek például a neveltetésünk, a szocializációs környezetünk, fejlődésünk során látott viselkedési minták, az ezekből kialakuló magatartásformák, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, valamint a pszichés eredetű átmeneti, vagy tartós zavarok (stressz, szorongás, depresszió). Lealacsonyodott és materializálódott világunkban a fenti problémák egyre gyakoribbak és egyre veszélyesebbek, gyökerük egyre mélyebbre nő, hiszen napról napra rombolják szervezetünket, lelkünket és teremtett világunkat. A problémák ellen fel kell lépnünk és meg kell állítanunk az elállatiasodást. Ezek ellen mindannyian tehetünk, ki kevesebbet, ki többet, de a változás képessége és a jóra való törekvés Isten egyik nagy ajándéka.

Mi, akik a közért végezzük munkánkat (közszereplők, társadalmai szereplők, politikusok) számunkra elengedhetetlen, hogy egy kijelölt úton, egy stabil ideológia és eszmerendszer szerint építkezzünk. Kereszténydemokrataként nap mint nap ezt tesszük, hiszen a kereszténység tanításai és tanulságai a politikát is a hit, az erkölcs és a szolidaritás útján vezényelik, hiszen HIT által találhatunk vissza Istenhez, és tehetjük jobbá életünket, és az ERKÖLCSI törekvéseinket Isten által, a belévetett hit által érhetjük el.

Kereszténydemokrataként további három alapelvet fektetünk le, melyek a keresztény politizálás alapjai: szolidaritás, perszonalitás, szubszidiaritás.

Meggyőződésem szerint a keresztény szolidaritás több mint bármely baloldali gondolat.

Mi kereszténydemokraták valljuk, hogy az ember a teremtő Isten képmására lett megalkotva, így az emberi jog, az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet.
Egy ország építkezése csak abban az esetben lehet sikeres, ha annak alapokmányait a keresztény szellemiség jegyében hozzák meg.
A család - mint a legkisebb társadalmi egység, mely szabad akaratból született, házasságból Isten által megszentelve -, társadalmunk alapvető nevelésének, támogatásának és szeretetének a forrása. A családok kiemelt figyelmet érdemelnek, vigyázni kell rájuk, óvni kell őket a külső negatív hatásoktól, működésükhöz, fennmaradásukhoz és fejlődésükhöz minden szociális, egészségügyi, oktatási és anyagi támogatást meg kell adni.
Fontos, hogy egységben gondolkodjunk, egy közös nemzetben, szolidaritásunk és támogatásunk alapvető.
Az egyházaknak teret kell engedni, hogy társadalmi szerepvállalását az élet minden területén megerősíthesse, ezzel is közelebb hozva a keresztény tanításokat.
Társadalmunkban gazdaságának munkaalapúnak kell lennie, minden embertársunk számára biztosítani kell a munkához való jogot.

A kereszténység tanításai tehetik csak jobbá életünket, és Isten által nyerhetünk új életet.

Szerző: Toók László, a Magyar Keresztény Szociális Unió (MKSZU) elnöke

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.